Chi phí xây nhà tiền chế

Chi phí xây nhà tiền chế

Chi phí xây nhà tiền chế

Chi tiết bài viết

CHI PHÍ XÂY DỤNG NHÀ TIỀN CHẾ

I: Cách tính chi phí xây dụng nhà tiền chế.

* Có rất nhiều cách tính chi phí xây dụng nhà thép tiền chế.

1 Cách tính chi phí nhà tiền chế ước lượng.

- Khách hàng sẽ ước tính chi phí cũng như các vật liệu khoán cho nhà thầy xây dựng.

- Cách này thì khách hàng sẽ ít tham gia vào khâu chọn lọc sản phẩm cũng như phần thiết kế xây dụng.

- Phù hợp với chi phí khách hàng.

- Cần tìm nhà thầu uy tín.

2 Cách tính chi phí theo nhà thầu xây dụng:

- Nhà thầu sẽ khảo sát khu vực, lên bản vẽ, lên giá vật tư xây dựng theo yêu cầu của khách hàng.

- Đa phần khách hàng sẽ chọn phần này.

- Nhà thầu xây dụng sẽ lên bản vẽ, cũng như lên giá cả phần hao hụt của khách hàng cũng ít, chọn được vật liệu mà mình mong muốn.

- Kiểm tra chất lượng nhà thầu.

- Chi phí xây dụng nhà tiền chế phù hợp với công trình vừa, phù hợp kinh phí.

3 Đấu thầu xây dụng:

- Phù hợp với các công trình lớn cần nhiều nhà thầu.

- Chủ đầu tư công trình lên bản vẽ các nhà thầu sẽ đấu thầu từng mực của công trình tới khi có nhà thầu phù hợp nhất.

- Chi phí xây dụng nhà tiền chế được tối ưu nhất cho cách công trình lớn.

II: Chi phí xây dung nhà tiền chế:

1. Chi phí xây dụng nhà xưởng, nhà kho có diện tích dưới 1.500 m2

Chi phí xây dụng nhà tiền chế, nhà xưởng, nhà kho, phòng lạnh...

Không cầu trục: Đơn giá xây dựng từ 1.200.000 đ/m2 - 1.300.000 đ/m2. (Có thể tăng giảm tùy thuộc vào từng công trình)

Có cầu trục 5 – 10 tấn: Đơn giá xây dựng: 1.500.000 đ/m2 – 1 800.000 đ/m2 (Có thể tăng giảm tùy thuộc vào từng công trình)

Mô tả sơ bộ công trình:

 • Chiều cao dưới 7.5m,
 • Tường 110 xây cao 2m, thưng tôn, cửa chớp tôn
 • Mái tôn 1 lớp 0,45mm
 • Cột kèo thép tổ hợp
 • Nền bê tông dày 15cm

2. Giá nhà xưởng sản xuất có diện tích 3000 m2 đến 10.000 m2

Chi phí xây dụng nhà tiền chế, nhà xưởng dạng này từ 1.300.000 đ/m2 đến 1.500.000 đ/m2 Giá có thể tăng giảm tùy thuộc vào vật liệu công trình cũng như hao hụt.

Mô tả sơ bộ:

 • Nền nhà xưởng 15cm bê tông cốt thép
 • Chiều cao dưới 7,5m
 • Cột, vì kèo thép tổ hợp, có cửa trời
 • Mái tôn có chống nóng dày 0,45m
 • Tường 220 xây cao 2m, thưng tôn và cửa chớp tôn
 • Có thể hiểu là nhà xưởng xây dựng cơ bản làm nhà kho nhẹ, có diện tích > 3000 m2

Chia sẻ:
Copyright © 2020 Công ty TNHH sản xuất thương mại cơ khí Tân Phong. All rights reserved. Design by BM WEB Online: 5 | Tuần: 435 | Tổng: 99119
Facebook chat