Cơ Khí Tân Phong

Cơ Khí Tân Phong

Cơ Khí Tân Phong

Chi tiết bài viết

Công ty TNHH sản xuất thương mại cơ khí Tân Phong 
Đấu thầu công công trình nhà máy Knitpassion. KCN Long Giang, Tiền Giang.
Hạng mục và phạm vi công việc: Panel vách nhà máy
Thời gian thi công: 14/11/2016 - 12/7/2017

Chia sẻ:
Copyright © 2020 Công ty TNHH sản xuất thương mại cơ khí Tân Phong. All rights reserved. Design by BM WEB Online: 5 | Tuần: 601 | Tổng: 63912
Facebook chat